Generelle opkrævninger og gebyrer

Vi tilbyder fuld gennemsigtighed med hensyn til vores gebyrer. Det betyder, at du altid ved, hvad det koster at handle og investere med os.

Kontoværdien på kontooversigten

 • Kontantbalancen plus værdien af ikke bogførte transaktioner
 • Plus værdien af kontant-produkter/positioner
 • Plus værdien af alle urealiserede gevinster eller tab fra åbne margin positioner
 • Minus omkostninger for at lukke alle positioner

Kontoværdien på en underkonto

Kontoens værdi som bruges til renteberegning defineres som:

 • Kontantbalancen på underkontoen (valørdato)
 • Plus værdien af alle urealiserede gevinster eller tab fra åbne positioner på CFD'er, FX Forwards og futures på underkontoen
 • Plus markedsværdien af FX optioner på underkontoen

For indskud i valutaer med negativ rente:

Saxo Bank opkræver negativ rente ud fra nationalbankens foliorente. Betalingen gælder saldi, der overstiger de gældende beløbsgrænser (se tabellen nedenfor). Saxo Bank holder løbende øje med de rentesatser, der sættes af centralbankerne. Hvis en rentesats ændres, justerer Saxo Bank sin sats for negativ rente tilsvarende med virkning fra begyndelsen af den efterfølgende måned.

Beløbsgrænser og rentesatserne er følgende*:

 BeløbsgrænseRentesats p.a.
DKK500.000-0,50 %
EUR150.000-0,50 %
CHF150.000-0,75 %

På den primære handelskonto gælder denne beløbsgrænse for den disponible fri kapital og, i tilfælde af underkonti, for kontoværdien. Den negative rente beregnes dagligt for kontoens kreditsaldo, der overstiger beløbsgrænsen, og debiteres de primære handelskonti eller underkonti ved udgangen af hver måned for den forrige måneds renteperiode (valørdatoen er den sidste dag i den foregående måned).

Beløbsgrænsen bliver udregnet på tværs af normale handelskonti og din Aktiesparekonto (ASK). Har du derfor sammenlagt kontante midler i en given valuta på dine handelskonti samt ASK, som overstiger beløbsgrænsen, vil du blive opkrævet negativ rente.

*Rentesatserne varierer afhængigt af kundens bopælsland.

Indestående på udenlandsk valuta (uden negativ rente) forrentes med

 • Markedsrenten minus 3% p.a. (dog minimum 0% p.a.)
 • Der betales ikke rente for indestående i disse valuta: CNH, MXN, RON, RUB, TRY.

Negativ fri kapital

 • Markedsrenten + 8% p.a. (dog minimum 8% p.a.)
Valutavekslingsgebyr ved:ClassicPlatinumVIP   
FX optioner0,10%0,10%0,10%
Aktier0,50%0,25%0,25%
Kontooverførsel0,15%0,15%0,15%
Alt øvrig veksling0,50%0,50%0,50%

Renter udregnes på daglig basis og bogføres hver måned, dette sker indenfor syv hverdage af hver månedsafslutning.

Renten på hoved- og underkonti.

Renten på din hovedkonto hos Saxo Bank bliver udregnet på baggrund af den frie kapital, hvorimod renten på dine eventuelle underkonti udledes ud fra kontoens værdi.
 
Da den frie kapital udregnes på baggrund af åbne handelspositioner på alle dine konti, hoved- såvel som underkonti, er det vigtigt at sikre sig, at der er et tilfredsstillende kontantbeløb til rådighed på hovedkontoen. Alternativt kan man risikere, at du bliver fratrukket renter på din hovedkonto, der overstiger kreditrenten, der bliver udbetalt på din(e) underkonti.

Fri kapital defineres som:

 • Kontantbalancen på hovedhandelskontoen.
 • Plus eller minus værdien af alle urealiserede gevinster eller tab fra åbne positioner på CFD'er, futures og børshandlede optioner på hovedhandelskontoen.
 • Minus værdien af Saxo Bank's finansieringsmarginkrav for åbne handelspositioner på alle konti.

Marginkrav til fri kapital

Se en samlet oversigt over beregninger af marginkrav til fri kapital på vores hjemmeside under fanebladet generelle forretningsbetingelser.

For at undgå at betale renter på din konto skal du have et tilstrækkeligt indestående til at sikre en positiv fri kapital.

For kunder med en Classic-konto opkræves et gebyr på USD 50 - eller det tilsvarende beløb i kontovalutaen - når kunden anmoder om, at onlinerapporter skal leveres via e-mail. Dette gebyr gælder også for anmodninger om rapporter fra tredjeparter, eksempelvis revisorer.

Du kan anmode om 1042-S-formularer, men medmindre en eller flere af nedenstående betingelser er opfyldt, gælder der et ekspeditionsgebyr på 1.000 EUR pr. indkomstår:

 • Du kan bevise, at de amerikanske skattemyndigheder (IRS) har bedt sig om en 1042-S-formular.
 • Saxo Bank-koncernen har anvendt den forkerte amerikanske sats for kildefradrag på din konto.

Hvis der er brug for flere end 10 formularer pr. indkomstår, overstiger gebyret de 1.000 EUR pr. år.

Overførsel af aktier til en konto uden for Saxo Bank pålægges et udtrædelsesgebyr. Gebyret er som følger:

 • Danske aktier: EUR 25 pr. ISIN (maks. EUR 100)
 • Andre aktier: EUR 50 pr. ISIN (maks. EUR 160)

Kunder, der abonnerer på Saxo Banks mødeservices, bliver opkrævet et servicegebyr for at kunne deltage og stemme via fuldmagt. Derudover opkræves der et gebyr pr. afgivet stemme eller ændring af stemme.

BeskrivelseOmkostninger
Serviceabonnement
30 EUR p.a. ekskl. moms
Stemme/ændring af stemme
5 EUR pr. stemme ekskl. moms

Serviceabonnementsgebyret opkræves kvartalsvist ved kvartalets afslutning og kan ikke refunderes. Kunder, der til- og framelder sig inden for samme kvartal, bliver opkrævet det fulde beløb. Hvor det er relevant, vil servicegebyret blive omregnet til lokal valuta, og der vil blive pålagt et valutaomregningsgebyr. Bemærk, at serviceabonnementsgebyret først opkræves ved afslutningen af 4. kvt. 2020. Der opkræves ikke noget serviceabonnementsgebyr for 3. kvt. 2020.

Gebyret pr. stemme opkræves på tidspunktet for stemmeafgivelse. Hvor det er relevant, vil gebyret pr. stemme blive omregnet til lokal valuta, og der vil blive pålagt et valutaomregningsgebyr. Gebyret pr. stemme påløber fra 3. september 2020 og opkræves første gang ved afslutningen af 4. kvt. 2020.

Se alle vores priser

Få særdeles konkurrencedygtige spreads og kurtagesatser for alle aktivklasser, og opnå endnu bedre satser i takt med stigende handelsaktivitet.

Klar til at gå i gang?

Det tager kun få minutter at oprette en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.